NemzetHír --- Ébredj, Magyar!
Pontos idő
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 L I N K E K
 Bannere


 

Hirdetés

Székely Nemzeti Tanács (SZNT)

 

 

 

 


Hozzáadás a kedvencekhez!

  Ön is lehet cikkíró!
e-mail cím:
nemzethir@citromail.hu
nemzethir@yahoo.com

Az oldal  Mozilla Firefoxban működik optimálisan.

 Kinézeti hibák jelentkezhetnek.
Minden jog fenntartva!
 
Tudomány
Tudomány : A skótok gyökerei:

A skótok gyökerei:

  2012.04.23. 10:36

Újabb pofon a hazug történelemtanításnak. A Skócia DNS-e (Scotland's DNA) elnevezésű projektben Jim Wilson vezetésével mintegy ezer skótot teszteltek az elmúlt négy hónapban, hogy meghatározzák az országban élő emberek genetikai gyökereit. A skótok egy bizonyos  csoportjának gyökerei  az egyiptomi fáraóktól erednek. ( Az egyiptomi fáraók a korai szarmaták leszármazottai, a szarmaták pedig a Kárpát-medence legősibb népe)  Barnával  betűzve a megjegyzés


A skótok az egyiptomi hercegnő, Scota leszármazottjai: ( scot szó ógörög-magyar  jelentése  földadó, afrikansberberben, pedig utódokat jelent, a scota -kvóta szóból is levezethető,.olyan nép utódai akik föladót fizettek a letelepedésért. vagyis  kvótát. A kvóta fizetéssel pedig igen-igen szűkmarkúskodtak - innen a skót spórolási anekdoták)    Mohammed al Fayed,  egyiptomi üzletember korábban szobrot kívánt állítani a hercegnő emlékére, s egyben reményét fejezte ki, hogy a skótok egyszer elszakadhatnak az Egyesült Királyságtól. „Amikor ti, skótok szabadok lesztek, készen állok arra, hogy az elnökötök legyek” – nyilatkozta  Fayed.2010-ben  történt kijelentéséért egy kicsit háborodottnak nézték. Az arab üzletember tézisei nem légből kapottak, ugyanis egy bizonyos Walter Bower már az 1440-es évek végén a skót történelemről írt munkájában népe eredetét az egyik fáraó lányára és annak férjére, egy görög királyra vezette vissza. Ezek szerint így lett Scota-ból Scotland (Skócia), férje, Gavthelosz nevéből a gael nyelv, míg fiukhoz, Hiberhez (Hibernia) Írország latin elnevezése köthető.  Ralph Ellis Scota, a skótok egyiptomi hercegnője című könyvét egy i.e. 4. századi egyiptomi szövegre hivatkozva írta meg; a szövegben előforduló hercegnőben Ellis Nofertiti és Ehnaton fáraó lányát, Ankheszenamun alakját vélte felfedezni. Ellis egy az ókori Egyiptomból kiűzött királyi család és annak körülbelül ezerfős társaságának utazását követte nyomon, akik először Spanyolországba hajóztak (Hiber – Ibéria), majd onnan Írországba mentek, s végül Skóciában kötöttek ki. (mult-kor.hu/2010)

Ehnaton (Lásd legalul!) az az egyiptomi uralkodó aki az egyistenhitet bevezette és megalapította az Aton napkultuszt, felépítette   Héliopoliszt. Hite ellen fellázadtaka papok és száműzték a dinasztiát. A britt szigetekre érkezvén feltételezhetően (nem  ismeri még el a mai tudomány) ők építhették Stonhegent, és a többi kőköröket.   

"Megdöbbentő és egyedi" a skótok DNS-e  . A népcsoport DNS-e különlegesen, nem várt mértékben változatos - állapították meg az Edinburghi Egyetem kutatói. 

Az DNS elemző programban négy új férfiágat fedeztek fel, amelyekbe a skót férfiak 10 százaléka sorolható be. (a magyar és az egyiptomi fáraó géneket elhallgatják) Kiderült például az is, hogy Tom Conti színész Bonaparte Napóleon leszármazottja. A  kutatók olyan DNS-markert használtak a munkájuk során, amelynek segítségével nyomon tudták követni egy személy előtörténetét és származását. Conti és Napóleon DNS-ében is megtalálható például az M34-es marker, eredetét tekintve szaracén.( Napoleon egyiptomi expediciója sem volt véletlen) Kiderült az is,  hogy a skót férfiak több mint 1 százaléka egyenes leszármazottja az 5600 évvel ezelőtti szaharai berber és tuareg törzsek férfitagjainak.(tehát ekkor még ősibériai/spanyol-félszigeti az afrikansok és  csunya szóval a germán törzsek ősei. Ragasztott nevűkön,  keltibéreknek kb 3200 évvel ezelőttől, azaz i.e  1200-ban - "trója"eleste utántól  nevezhetjük, a keletről bevándoróltakkal asszimilálodva - ma élő végeredménye a portogall-ok= portugál) A Stewart nevet viselő férfiak 15 százalékánál igazolta a DNS-vizsgálat a valódi Stewart-vonalat: ők valóban egyenes ági királyi leszármazottnak mondhatják magukat. Női ágon több mint 150 különböző típusú DNS-t találtak, amelyek között európai, ázsiai és afrikai eredetűek is voltak. (MTI/2012)

Csak kevesek tudják, hogy Skóciai Szent Margit (1047–1093), skót királyné, magyar gyökerekhez köthető.  Magyarországon született, I. István unokája. A történet onnan indul, hogy 1018-ban az Angliát megszálló dán király, megszállta Norvégiát és Svédországot is. Így az angol király két fia, Edward és Edmund, akik korábban Svédországba menekültek, továbbindulnak Kijeven, vagy Lengyelországon keresztül Magyarországra. Edward feleségül vette I. István és Gizella Ágota nevű leányát és 3 gyermekük született: Margit (későbbi Skóciai Szent Margit), Krisztina és Edgár. 1057-ig Magyarországon élt a család, ekkorra azonban kiűzik a dánokat Angliából és a trónra a gyermektelen Hitvalló Edward kerül, aki örökösének szeretné Edward herceget, ezért visszahívja a családot Angliába. Az öröklés további belviszályok miatt meghiúsul és a család 1066-ban ismét menekül. Kalandos körülmények közepette a skót partokon kötnek ki, majd vendéglátójukhoz III. Canmore Malcolmhoz, a skót trón birtokosához érkeznek Dunfermline-be. Az özvegy, két felnőtt gyermekkel rendelkező skót király 1070-ben feleségül veszi a 25 éves Margitot. Hat fiuk és két lányuk születik. 

J. Abbot angol történész leírása szerint 1022-ben Szent István korában két angol herceg jött Magyarországra, akik a királyi udvarba kerültek. Később a király egyikükhöz, Edvardhoz adta feleségül egyik leányát. A Szentek legendájában olvasható, hogy a király leányának, Agathának házasságából született Szent Margit, Skócia királynője, kinek szülőhelye feltehetően a nádasdi vár lehetett.

 A skótok deklarálják a szkítákkal való kapcsolatukat.

 

Titokzatos Ehknaton

(Kr.e. 1378-1350)

Ekhnaton fáraó

Titkos feljegyzések szerint IV. Amenhotep a thébai király palotájában született, III. Amenhotep fáraó és Tia királynő gyermekeként, Kr.e. 1378. november 24-én. Nagyon hamar, már 11 éves korában megkoronázták Egyiptom fáraójává. Korán is házasodott, felesége a gyönyörű Nofertiti volt, aki nevének jelentése: „a szépségből érkezett”. Hét leánygyermekük született.

IV. Amenhotep már kora ifjúságától kezdve megvetette az Amon papságot. Hatalomvágyóknak és önös érdekeket követőknek tartotta őket, akik kihasználva a nép hiszékenységét korlátlan hatalomra jutottak. IV. Amenhotep, amint törvényes hatalomra és tekintélyre tett szert, példa nélkül álló határozottsággal lépett fel a papsággal szemben. Meggyőződése volt, hogy az egész Univerzum egyetlen Isten műve, tehát nem létezhet istenek és istennők sokasága, akiknek az emberáldozatok bemutatásával hódolhat. Így született meg az ismert történelemben először a monoteizmus (egyistenhit), az akkori időkben az egész világon elterjedt politeizmus (többistenhit) helyett. IV. Amenhotepet évszázadokon át megszállottként, szinte elmebetegként könyvelték el. A mai történelemkutatók egyhangú véleménye szerint azonban ő volt az a fáraó, aki az emberiség fejlődéséhez legnagyobb mértékben hozzájáruló kulturális és szellemi forradalmat elindította.

A heliopoliszi papság, mint általában az egész Egyiptom, a Ra-nak nevezett Napot tartotta minden istenek Istenének, és „Amon Ra” néven imádták. IV. Amenhotep szerint a Nap csupán az egyetlen és láthatatlan Istennek a látható szimbóluma. Ezt az istent ő „Aton”-nak nevezte. Ennek értelmében saját nevét is – amely „Amon elégedett”-et jelentett, megváltoztatta Ekhnatonra, „Aton tanítványá”-ra. Ekhnaton szerint Isten önmagát az egész univerzumban kifejezésre juttató és mindent átható egyetlen Intelligencia. Azért választotta szimbólumként a napot, mert hitte, hogy ez az Intelligencia a Nap sugarain keresztül ad életet minden földi lénynek, továbbá állította, hogy az egyetlen Isten az emberek szívében jelen van, és onnan a szeretet fényét sugározza az összes többi lény felé. Ezért Atont gyakran ábrázolták Napként, kezekben végződő sugarakkal, mely Istennek azt a vágyát fejezte ki, hogy áldásaiban mindenki egyformán részesüljön. Ez az adott korban nyilvánvalóan haladó filozófiai gondolat volt.

A földi emberétől eltérő testalkata volt

Ekhnaton hamarosan otthagyta az akkori fővárost, Thébát, és Tell el-Amarnában felépített egy új, pompás fővárost, amit „Akhetaton”-nak nevezett el, és természetesen az általa hitt vallásnak ajánlotta fel. Itt gyűjtötte maga köré a legműveltebb nőket és férfiakat, akiknek segítségével lerakta egy misztikus testvériség alapjait. Bölcsességük és tudásuk híre idővel az egész világon elterjedt. Ekhnaton egy csodálatos tempelt építtetett Akhetaton szívében, ahol ez a testvériség rendszeresen összejött a művészetek, a tudományok és a misztériumok tanulmányozására.

Ekhnatonnak egész életében az volt a leghőbb vágya, hogy megláthassa az élő és egyetlen Isten arcát, akit minden tettével szolgálni igyekezett. Ekhnaton Kr.e. 1350. július 24-én késő délután haladt át a Nagy Beavatáson, ég felé emelt jobb kezével jelezve, hogy felkészült a végső felmagasztosulásra. Ekkor mindössze 28 éves volt.

Ekhnaton az Arvisurák tanúsága szerint  is Aton tiszteletére vette fel nevét. Aton pedig Ardvisura-Anyahita legkisebb fia volt, akit születésekor ugyan a Van nevet kapta, de 20 éves korában a szellemi és ügyességi viaskodásban az első lett. Ezzel pedig elnyerte a jogot, hogy új nevet vegyen fel. „Aratás havának 10. napján újjászületett és kiérdemelte az Atom-Aton-Óton nevet.”

Drunvalo Melchizedek: Az élet virágának ősi titka című könyvéből ugyancsak érdekes információkat tudhatunk meg róla:

"A Tat Testvériség halhatatlan mesterei úgy döntöttek, hogy egy Krisztus-tudatú személynek kell királlyá válnia ahhoz, hogy az Egyiptomban fellépő komoly problémákat meg tudják oldani. Hogy elképzelésüket megvalósíthassák, kivétel nélkül minden hagyománnyal szakítaniuk kellett. Az akkori uralkodót II. Amenhotepet egy szívességre kérték. Amenhotep fia éppen a trónra lépés küszöbén állt, mikor Toth fizikai testben megjelent a király előtt és olyasmit kért tőle, amit egyébként egyiptomi király sohasem tenne meg. Nem tudni hogyan, de Tothnak valamiképp mégis sikerült II. Amenhotepet rábeszélni arra, hogy ne a fiát, hanem egy külső vérvonal képviselőjét ültesse a trónra.

Ekhnaton felesége, Nofertiti - jellegzetes hosszú koponyával

Miután megkapták a királytól az engedélyt, létre kellett hozniuk az élő testet, ami nem volt éppen könnyű feladat. Hogy hozzájussanak a halhatatlan génekhez, olyasvalakikhez kellett fordulniuk, akik már halhatatlanok voltak, mert azok eltérő kromoszómaszámmal rendelkeznek – DNS-ük 44 + 2 helyett 46 + 2 kromoszómát tartalmaz. Így hát elmentek Ay-hoz és Tejéhez, akik bele is egyeztek abba, hogy interdimenzionálisan egy gyermeket nemzzenek, s a gyermek hamarosan meg is született. A csecsemőt átadták II. Amenhotepnek, hogy követhesse őt a trónon. A kisgyemek tehát felcseperedvén Egyiptom királya lett. III. Amenhotep később szintén nemzett gyermeket, aki IV. Amenhotep, majd Ekhnaton  néven vált ismertté. Ő volt az, akinek különleges szerepet szántak. Kis várakozást követően Ay és Teje egy újabb gyermeknek adott életet, aki a Nofertiti nevet kapta. Együtt nevelkedett Ekhnatonnal, majd ő lett a felesége is. Ekhnaton, Nofertiti és gyermekeik tehát valójában nem igazán (földi) emberek voltak.

Ekhnaton megközelítőleg 4,5 m magas volt, míg Nofertiti - fajának többi tagjához képest - kissé alacsony, mindössze 3 m magas volt. Lányaik szintén igen magas termetűek voltak. Ezen állításokat megerősítő bizonyíték is előkerült nemrég, ugyanis Amarnában, Ehnaton városában két koporsóra leltek. Az egyikben egy hétéves gyermek csontjait találták meg –ám ez a gyermek 2,1 m magas volt!Ez a lelet jelenleg valahol a Kairói Múzeum alagsorában pihen, s várja jobb sorsát.

Ekhnaton legfőbb célja az volt, hogy szétzúzza a homályba borult  istenképet és országát egyetlen valláshoz vezesse vissza, melynek hite szerint kizárólag egyetlen Isten létezik.

Egy kis csoportot leszámítva Egyiptom túlnyomó része gyűlölte Ekhnatont. Leginkább a papságból váltott ki ellenérzéseket, hiszen eddig ők irányították a népet, s közben óriási vagyonra tettek szert. Másrészt a katonaságot is maga ellen hangolta, mivel megtiltotta nekik, hogy bárkit is megtámadjanak. A történészek jelenlegi álláspontja szerint a papság és a katonaság egymással szövetkezve megmérgezte Ekhnatont. Toth elmondása szerint, nem egészen erről van szó, minthogy nem ölhették meg. Ha meg is itta volna a mérget, az nem fogott volna rajta. Toth azt állítja, hogy a papság felbérelt három núbiai fekete varázslót egy olyan főzet készítésére, mely hasonló volt a mai Haitin használatos, elfogyasztóját tetszhalottá változtató keverékhez. Miután Ekhnaton elfogyasztotta az italt, látszólag minden életműködése megszűnt. Mihelyt a királyi orvos bejelentette a fáraó halálát, egy különleges terembe siettek vele, ahol egy szarkofág várt rá. Testét belehelyezték a koporsóba, rátették a fedelét, mágikus pecséttel lezárták, majd egy titkos helyen eltemették. Toth szerint Ekhnatonnak 2000 évet kellett várakoznia, mielőtt a pecsét egy darabja levált szarkofágjáról és a varázslat hatalma megtört. Azután visszatért Amenti csarnokába. Ez nem jelentett gondot Ekhnaton számára. Toth azt mondta, hogy egy olyan halhatatlan lény számára, mint Ekhnaton, az egész nem több, mint egy kis szunyókálás."

  Nem genetikai hiba - ez egy ilyen faj!     Ilyen fokú nyomorítást egy csecsemő sem élne túl

http://www.arvisura.van.hu

Még nincs hozzászólás.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak hozzászólást.
 
NemzetHír-Ébredj...

NemzetHír-Ébredj, MagyarA NemzetHír több mint hír! Böngészd oldalunkat, olvasd híreinket! Látogass meg minket, mindennap, ha tudsz. és ha tetszik az oldalunk, akkor terjesztd is, ahol csak tudod! Segítségedet köszönjük!

 Az oldal tartalma nem kommunista, nem fasiszta, nem neonáci. Csupán nemzeti, hazafias érzelmű és  magyar!

 

 
Szavazó

 

Újratöltve: (Katt a linkre) Ön szerint ki/kik állnak a roma-gyilkosságsorozat mögött?

 
Mondj véleményt
Ki nyeri az EURO 2012-t?

Görögország
Orbán Viktor
Manuel Barroso
Angela Merkel
Manhattan
Soros György 11-esei döntik el
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Számláló
Indulás: 2006-12-02
 

látogató olvassa a lapot.

 
Admin
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

 
Egyéb hasznos linkek.
 
SMS hírdetések
 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)