NemzetHír --- Ébredj, Magyar!
Pontos idő
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 L I N K E K
 Bannere


 

Hirdetés

Székely Nemzeti Tanács (SZNT)

 

 

 

 


Hozzáadás a kedvencekhez!

  Ön is lehet cikkíró!
e-mail cím:
nemzethir@citromail.hu
nemzethir@yahoo.com

Az oldal  Mozilla Firefoxban működik optimálisan.

 Kinézeti hibák jelentkezhetnek.
Minden jog fenntartva!
 
Tudomány
Tudomány : A barikád.hu sem tudja kik a Hurrik?- fényezik a zsidók és cigányok őseit a szép-szemű arab kurvákat.

A barikád.hu sem tudja kik a Hurrik?- fényezik a zsidók és cigányok őseit a szép-szemű arab kurvákat.

  2012.06.13. 11:15

Arra voltunk kíváncsiak mi terjed  az interneten az ókori népről a Hurrik-ról, azaz az arabok szép-szemű ágyasairól (ma úgy mondjuk, hogy dubajozókról)-azaz a parázsszemű cigánykurvákról, kik később Bál-anyává válnak, akik megbabonázták, ujjaik köré csavarták a férfiakat, uralták és irányították őket,  mondhatni az ókortól napjainkig.  Ezt Homérosz is  beépíti terjedelmes művébe a Trója-ba. Akhilleuszt megbabonázása, sebezhetőségének felfedése egy hurri nő által..- akhilles-sarok.


Hurrik után kutatva- dobta ki a kereső a Barikád,hu cikkét:  A hurrik harcos istennője, Az ókori Közel-Kelet hitvilágára nagy hatást gyakoroltak a hurrik, akik nemcsak Bál kultuszával ismertették meg a mai Szíria és Libanon lakóit, hanem meghonosították a harcias istenőnek, Anatnak a tiszteletét is.  - írja O.Borbála, aki a  újság etelonnak is elfogadható történeti mellékletében publikálja írásait: Igaz  tényszerűnek tűnően közli az alábbiakat, de a történelmi  hazugság mezének lerántása az igazságról elvárható lenne egy magyar nemzeti párt újságjába, akkor is ha az  ókori. Tényfeltáró igazításunk alól

http://barikad.hu/a_hurrik_harcos_istennoje-20120524

Ugariti emlékekA hurrik egyik szellemi örököseinek tekinthetők az ugaritiak, akik fontos szerepet játszottak a közel-keleti műveltség felvirágoztatásában, a betűírás elterjesztésében, valamint néhány istenség kultuszának megteremtésében. A városállam területét, a mai szír és libanoni területet egészen a késő középkorig Levanténak nevezték, melyet a Kr. e. 2. évezredben ugaritiak tartottak fennhatóságuk alatt. A térség akkor legismertebb kultusza Anathoz, a harcias istennőhöz kapcsolódott, akihez sok himnuszt is írtak. A versekből kiderül, hogy ő volt felelős a termékenységért és az elegendő csapadékért. Az ugariti szövegek után alakját sokáig megőrizték az észak-levantei partoknál, kultusza még a késő bronzkorban is kimutatható, sőt az ókortörténészek szerint még a bibliai események közé is bekerült, sokszor olvashatunk vele kapcsolatos neveket, mindez arra utal, hogy azokon a helyeken szentélyeket emeletek tiszteletére. A kánaáni törzsek még egy címet is adtak a harcias fiatal legényeknek, ők voltak „Anat fiai.”

Termékenység és nagycsaládA harcias Anat békeidőben az otthonok és a gyermekek védelmezője volt, ő ügyelt a csecsemőkre is. A közel-keleti feliratokban sokszor szűznek emlegetik, ami akkoriban arra utalt, hogy egyedül is megállta a helyét, ma úgy fordíthatnánk: „független nő”. Ezt a felfogást a róla szóló szövegek alapján egyértelmű, az őt dicsőítő himnuszok mindig a termékenységét emelik ki erénynek, nem pedig az önmegtartóztató életet. Anat példamutató anya volt, férjével, Bállal összesen hetvenhéz gyermeket neveltek, mely szám a földdel és a termékenységgel kapcsolatos hetes szám többszöröse. A házapár bika és tehén alakban párosodott egymással, talán ez az ősi bikakultusz maradványa lehetett a hurriknál. Föníciai ábrázolásokban Anatot mindig meztelenül ábrázolták, ezzel jelezték: az istennő felel a termékenységért. Hajviselete megegyezik az egyiptomi Hathoréval, kinek hasonló feladat jutott a Nílus-völgyében. Anatot általában íjjal és nyíllal ábrázolják, szent állatán, az oroszlánon ülve. Kisázsiában és Mezopotámiában az ókori termékenységért felelős istennők, a mi Boldogasszonyunk keleti rokonai általában oroszlánon ülnek és védelmezik az adott országot vagy birodalmat.

Anat kultusza Mezopotámiában, a hurri birodalom szívében találkozunk korai említésével. Az akkád feliratok Antunak és Antumnak nevezik, mely a sumér ég istenének a nevét takarja (An- ég). Ő volt Istár istennő anyja a Gilgames-történetben. Az ősi hurri kultusz délre haladva beszivárgott az egyiptomi kultúrába is, ott is elkezdték tisztelni a harc istennőjét. Egyes kutatások úgy értesültek, hogy Anat a Kr. e. 16. században jelenik meg Egyiptomban, amikor az északról betörő hükszoszok elfoglalják a fáraók trónját. Anatot nem felejtették el az Újbirodalom egyiptomi urai, főleg a Ramszeszek gyakorolták kultuszát. Nagy Ramszesz (Kr. e. 1304-1237) őt válaszotta legfőbb védelmezőjének és sok felajánlást tett neki. Az ősi hurri kultusz továbbterjedt a Földközi-tengeren és nem lehetetlen, hogy Anatból a görögöknél Pallas Athéné lett, a görögök harcias, szűz istennője. Anatról még azt is leírták az ugariti költemények, hogy szabadidejében szeretett vadászni, ebből jöhetett létre a későbbi a görög Artemisz vagy a római Diana kultusz, akik a vadászat istennőjét szűznek vélték, talán nem értették meg a hurri kultusz eredeti értelmét, ezért nem termékeny és független akaratú anyát tiszteltek Artemiszben, hanem ártatlanságát hangsúlyozták.

Akkor most vegyük sorra: I.e 2000 környékén kezdődik a történek. Történelmi tanulmányainkból is ismerhető  Mezopotámia (Irak) területén az Assur, Akkad, és Sumér államok. Akkád és Sumér  népek 7 évig háborúskodnak egy feltételezhetően közösen épített öntözőcsatorna öntözési jogáért.(vízhiány) Ekkor megjelennek az Akkádok oldalán az amoriták, azaz beteszik a lábukat a zsidók (cikkben is van hivatkozás egymást fedő akkád feljegyzésre, ami helytálló, amorita=hurri). Az amoriták az Arab-félsziget sémi népcsoportjának egyik törzse. Innentől zavarossá válnak ezen időszak történelmi eseményei- mondhatjuk Bábeli zavarnak  is. Az akkád uralom alá került sumér területen megjelennek a Guttiperchak. -azaz indok akiktől az állítólagos indoeurópaiságunk származik na és a cigányok. Kik  lehetnek ezek? Ezek elámi (perzsa) és india (gutti) törzs akiket a talált  feljegyzések szerint elűznek az amoriták (Hamurap/bi).  Hogy melyik paradicsom (gutti vagy a hurri)volt e előbb, nem pontosítható egyértelműen. De nézzük mit jelent a lexikon szerinti meghatározás.Bab-ili= menyország kapuja. Hurri =gyönyörűséges örök(zöld)ifjú a paradicsomban. Guttipercsa: Örökzöld növény  mely gumiszerű nedűt áraszt. Meg van a Káma szutra? És az arab Illatos kert? Mindegy is melyik  volt előbb, konkrét tény hogy i.e 1800-1700 környékén a turáni szkíta (ung) ari (árja) törzsek lerohanják a területet, szétverik a babiloni kuplerájt. A Ung-ari=J ugariti  elnevezést később csak átvették biboldóék és hatalmas történelmi tévedés a kötni szkita gyökerekhez. - ugariti jugartai emlékek, az csak cooltura, és  egyiptom kettészakítása  után bukkan  fel Dél Egyiptomban (Szudán) 

Ott tartottunk hogy  a turáni szkíták mindenkit visszaűznek  oda ahonnan jöttek: amoritákat a sivatagba, gutti indokat Indiába és létrehoznek egy erős asszir államot -Kassu uralom, lótenyésztés, valamint  létrejön egy a  Hat-tusa  majd Het-tita állam (hetedik törzs valamilyen arámiai(örmény-zsidó) is Kisázsiában, ma Törökország.  A sumérok a történelmtanítás szerint eltünnek, kihalnak tézissel ellentétbe áttelepülnek Európába  vélhetően  ők rakták le az európai kelta kultúrát valamint rájuk illeszthető így a "Kelták  városépítő nomád nép" böszmeség is. 

A Babiloniai amoriták vélhatően szétválnak, egyik részük a  cigányok/romák indiai ágra - tévesen  innen származtatják az európai cigányokat - és Hattusa városállamokba az Akkád-amoriták /órumán/rumán/ akik felizgatják a hettitákat Babilon visszafoglalására. Hettita-Asszir háborúk, i.e.1600.

 Az akkádok i.e 1500-ban települnek be a kárpátmedencei Szarmaták és tengeri (viking-thor - Ator) kereskedő népek közé a görög félszigetre. - görög mitólogia: Istenek hábórúja, Xéna, Herkules, amazonok stb. -magukkal hozva a történelem által itt már nihilizmusnak nevezett bab-iloni (BÁL Isten) paradicsomot.

A következő  arabfélszigeti sémi törzs kiáramlása Egyiptomba történik akiktől a zsidók  származtatják magukat azok az ara(O)miaiak. (Történelem Hükszoszoknak/ Hurri-ként nevezi meg őket)  A lényeg, hogy  bomlasztásuk következtében megdöntik Ehnaton fáraó hatalmát i.e 1350 környékén majd száműzik. A hatolom irányítását átvéve háborút robbantanak ki a hettitákkal, majd  az asszirokkal i.e. 1300-1230. A nagy hódítást ellbukják de a háború végére - mely a zsidó történelem kezdetét jeleti(kb.1230) -megszerzik magugnak Kánaánt az új hazát, ma  Izraellé lett Palesztina. Palesztina a Tengeri népek és a szarmaták által létrehozott Fönicia békés kereskedő állam áttelepül Karthagóba A görögöknél ugyan  ezt megismétlik a trójai  történetben i.e. 1200,  amely során a Hettita állam  elbukik. Az asszirok hatalmas tért nyernek. Hatalmuknak  i.e 600-ban a Karkemisi  csata elvesztése vetett véget. A térségben innetől már Pezsa uralomról beszélhetünk  Nagy Sándor hadjáratáig. Emlékszünk még kik is guttiperchák és kik települtek közéjük a szkíták elöl: amoriták/hurrik,

A cigányok gyökereit, gypsi után szokás szintén tévesen eredeztetni az Ókori Egyiptomból is. Sőt volt olyan  argentinába áttelepült cigány dinasztia a II. világháború alatt aki egyenes ági egyiptomi herceg leszármazottjának nevezte  ki magát.,

 Tehát a zsidók, cigányok, örmények (talán még a  románok is- attól függöen, hogy órumán, vagy kisázsiai daha)  bölcsője az arab félsziget és mind a sémi népcsoportból származnak az arabokkal együtt. Az összes többi történelmi tézis vakvágány: A történelmi (régészeti leletek) tények ezen állítást támasztják alá.  A feltárt anyagokat értelmezni régésznek nincs joga, csak  a megmondó emberkéknek, akiket azért fizetnek, hogy a történelmi tényeket félremagyarázzák.

Ui. A Bál-anya és Pán istent dicsőiteni?    Kárpát-medencei  zsidó telepesek kultúszimádatát csak. "Bálám szamara" teszi

Az igazság szabaddá tesz! A hazugság rabbá!

 

2 hozzászólás
Csak regisztrált felhasználók írhatnak hozzászólást.
Utolsó hozzászólásokÚjabbak 1 KorábbiakLegelső hozzászólások
2012.07.15. 14:18
heja2
2012.06.13. 20:58
heja2

Borbala mond jokat csak tul szerelmes peldaul Dzsingisz-kanba,mikozben nem tudja hogy a mongolok nem akartak nyugatra menni hanem a vegso celjuk a vatikani es bizanci zsidoktol fuggetlen Magyar Kiralysag megdontose volt / lett volna...

csak ez nem sikerult , IV Bela apank elintezte oket.

 

azert irjak hogy -' a nyugatiak felelemmel kevert tisztelettel tekintettek IV Belara'.

 

csak hat meg sokan a nemzeti oldalon nem latjak tisztan a dolgokat-lasd Grendpierre aki ugyancsak elhiszi hogy ''Szent Istvan betiltotta a rovasirast,behozta a nemeteket akik ''megkereszteltek'' e shogy a segitsegukkel leverte a magyarokat''-mikozben ha Istvan nem veri le ezeket a 'pogany magyarokat' akik amugy keresztenyek voltak csak bekottek magukat a nyugati ill keleti egyhaz kozpontokhoz,ezert leszamolt veluk hogy megorzihesse az orszag figgetlenseget a vatikani ill bizanci zsidoktol.

 

mert ha nem ma szlavull ill nemetul beszelnenk.

 
NemzetHír-Ébredj...

NemzetHír-Ébredj, MagyarA NemzetHír több mint hír! Böngészd oldalunkat, olvasd híreinket! Látogass meg minket, mindennap, ha tudsz. és ha tetszik az oldalunk, akkor terjesztd is, ahol csak tudod! Segítségedet köszönjük!

 Az oldal tartalma nem kommunista, nem fasiszta, nem neonáci. Csupán nemzeti, hazafias érzelmű és  magyar!

 

 
Szavazó

 

Újratöltve: (Katt a linkre) Ön szerint ki/kik állnak a roma-gyilkosságsorozat mögött?

 
Mondj véleményt
Ki nyeri az EURO 2012-t?

Görögország
Orbán Viktor
Manuel Barroso
Angela Merkel
Manhattan
Soros György 11-esei döntik el
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Számláló
Indulás: 2006-12-02
 

látogató olvassa a lapot.

 
Admin
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

 
Egyéb hasznos linkek.
 
SMS hírdetések
 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)