NemzetHír --- Ébredj, Magyar!
Pontos idő
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 L I N K E K
 Bannere


 

Hirdetés

Székely Nemzeti Tanács (SZNT)

 

 

 

 


Hozzáadás a kedvencekhez!

  Ön is lehet cikkíró!
e-mail cím:
nemzethir@citromail.hu
nemzethir@yahoo.com

Az oldal  Mozilla Firefoxban működik optimálisan.

 Kinézeti hibák jelentkezhetnek.
Minden jog fenntartva!
 
Történelmünk: X. sz.-ig
Történelmünk: X. sz.-ig : Történelmi amnézia,baki és hadova (a honfoglalás)

Történelmi amnézia,baki és hadova (a honfoglalás)


Romboló hatással van a magyar köztudatra az a tény, hogy 
a két legfontosabb magyar kronikában,már mint a Kézai 
Simon és a Kálti Márk kronikáiban van egy kb.3oo éves 
hézag ,a hunok és a magyarok bejövetele között.A 
hivatalos történelemkönyvekben erre a periodusra esik a 
gepida meg az avar birodalom fennállása.


Önérzetes,magyar történészek mostanig tudtommal sikertelenül 
probálkoztak ezen csorba kiköszörülésén.Legujabban szóba 
jött a naptár hamisitás elmélete, amit nehéz bizonyitani de 
még nehezebb elfogadtatni,mivel a történelem akár a vallás 
közelebb áll az érzelemhez mint az értelemhez.Ha figyelembe vesszük az események hasonloságát a magyar és 
az avar honfoglalás között, rá kell jönnünk hogy ugyanarról a 
népről,ugyanazon eseményekről van szó, csak más nevekkel és 
más dátumozással.A két kronikás közül Kálti volt az öszintébb,
amikór a mű elején kimondja, hogy "...a magyar királyok 
származását és szittya országból való kijövetelüket különféle 
szent doktoroknak historiáiból adom elő".Vgyis kimazsolázta a politikai és vallási elvárásoknak 
megfelelő részeket és amit szükségesnek látott elhalgatott.
Aztán idővel jöttek más történészek és az elhalgatott csunya 
dolgokat napvilágra hozták, de ráfogták az avarokra akik ha 
léteztek is,már a hirmondójuk is kiveszett.Ugyanis a honfoglaló 
avarok nem magukban hoditották meg a Kárpát-medence népét,hanem 
a longobárdokkal(germán nép) közösen.Nem csoda hogy a gyözelem 
után nagy közös ünnepséget ültek,ahol az avar fejedelem a 
legyözött gepida király koponyájából kinálta a longobárd 
cinkossának a bort,aki elszörnyedt a látványon.A közös lovagi tornák véletlenűl még is bekerültek a kronikákba, 
persze longobárdok nélkűl,ezen pedig ugyan csak csudálkoznak 
tanult történészeink, hogy hogy lehettek páncélos lovagok Árpád 
udvarában.A gepidák urai akiket nem sikerült levágni,egész 
Itáliáig menekültek.Nem maradt csak a leigázott köznép,az ugy 
nevezett szklávok(rabszolgák),akik nem is voltak emberszámba véve.De ha az avar honfoglalás nem történt meg,hogy lehetett beszoritani 
a történelmi idö-skálába, anélkül hogy lett volna naptárhamisitás? 
A kérdés megválaszolása érdekében felteszek egy másik kérdést:Hogy 
lehet az hogy az árpádházi királyok életkora akik 3oo évig uralkodtak 
ritkán haladta meg a husz évet?Pedig akik a gyerekkoron átvergödtek,
az átlagos életkoruk abban az idöben sem lehetett kisebb mint 3o-4o év.
Tehát ahhoz hogy beszoritsák az avar kort,össze kellett zsugoritani a 
királyok életkorát.Most pedig lássuk kik is voltak a gepidák akikkel az avarok igy 
elbántak:"Történetük egészen 447-ig homályban van. Ettől az évtől 
kezdve helyzetük nagyot változott. Királyukat, Ardarikot Attila 
valamennyi vazallus királynál többre becsülte, egyedül neki volt 
joga a birodalmi tanácsban részt venni. „Megszámlálhatatlan” 
hadseregük a hun birodalom legerösebb gyalogharcos osztagának 
számított Ardarik vezetésével a Keletrómai Birodalom elleni nagy 
hadjáratban (447), Attila hadseregének egyik szárnyát alkotta a 
mauriacumi csatában (451), részt vett az itáliai hadjáratban (452)."
(Wikipedia.)Jordanes igy ir a gepidákrol:
“In qua Scythia prima ab occidente gens residet Gepidarum, 
que magnis opinatisque ambitur fluminibus. Nam Tisia per 
aquilonem ejus chorumque discurrit; ab africo vero magnus 
ipse Danubius, ab eoo Flutausis secat, qui rapidus ac 
verticosus in Istri fluenta furens divoluitur. Introrsus 
illis Dacia est, ad coronae speciem arduis Alpibus emunita..."
Magyarul:"Ebben a Skitiában az első nyugat felé lakó nemzetség
a gepidáké,akik országát nagy és nevezetes folyók szelik át.
Mert a Tisza átszeli északon és nyugaton,délen pedig határos a 
nagy Dunával,keleten átvágja az Olt(Flutausis),amely gyorsan,
sebesen és haragosan az Iszterbe ömlik.Köztük terül el Dácsia 
amelyet körös körűl magas hegyek védelmeznek."

Itt gyanus hogy ugyanabban a szövegben szerepel a Duna és az 
Iszter is.Egyesek szerint a 6.században élt Jordanes valojában 
Orosius akire ö hivatkozik.Továbbá:
“Daciam dico antiquam, quam nunc Gepidarum 
populi possidere noscuntur. Quae patria in conspectu 
Moesiae sita trans danubium corona montium cingitur, duos 
tantum habens accesus, unum per Boutas, alterum per Tapas.
Haec Gotia, quam daciam appelavere maiores, quae nunc, ut 
diximus, Gepidia dicitur, tunc ab oriente Aroxolani, ab 
occasu Iazyges, a septentrione sarmatae et basternae, a 
meridae amnis Danubii terminabant. nam Iazyges ab Aroxolanis 
Aluta tantum fluvio segregantur." 
Magyarul:"A régi Dácsiát mondom amit most a gepidák nemzetsége 
birtokól.Ez az ország Moesiával szemben a Dunán túl, amelyet 
hegyek vesznek körűl,amelynek csak két bejárata van,az egyik 
Boutason keresztül,,amásik Tapason keresztűl.Ez a Gothia 
amelyet a nagyjaink Dácsiának neveztek és amelyet most Gepidiának 
hivnak,amint mondtam keleten az Aroxolániakkal határos,nyugaton 
a Jazigokkal,északon a szarmatákkal és a basternákkal,délen 
pedig a Duna határolja.Mert a Jazigokat és az Aroxolánokat 
csak az Olt folyó(Aluta) választja el egymástól."Ez a baki csak ugy keletkezett hogy valaki csak másolt de nem 
gondolkozott.Mert ha a jazogokat és az aroxolánokat csak az Olt 
választja el,akkor a gepidák valahol az Olt mélyén lehetnek.Érdekes megemliteni hogy a gepidák nyelvével kapcsolatban nem 
maradtak emlékek,de még is a történészek ugy tudják hogy 
germánok voltak.Ugy tűnik hogy erre a következtetésre az 
apahidai sirokból elökerült gyűrűn található névvel probálják 
magyarázni:
"Audomharjis/Omharius Az apahidai 1. királysírban nyugvó 
keresztény gepida fejedelem aranygyurujének latin felirata, 
amelyet az egybeírt (ligált) R és I betukre nem figyelve 
egy évszázadig értelmetlenül olvastak („Omharus”). A név 
második tagja az ógermán *harjaz, illetve gót harjis 
(nominativus és genitivus) jelentése: 'sereg'. Számos 
népvándorlás kori germán király és seregvezér összetett 
nevének a része, pl. Chlot-harius = Lothar frank király.
Amennyiben a ligatúrát ir-ként olvassuk, akkor is korrekt 
gót szót kapunk, hairus 'kard'. A név eredeti, teljesebb 
elso tagja a sír monogramos pecsétgyurujén kibetuzheto AVD 
szóval kezdodik, ami az auda 'boldogság-üdvösség' szónak 
értelmezheto. A király teljes neve tehát körülbelül 'a sereg 
üdve' lehetett. Az Om szókezdet, illetve om szótag azonban 
mindkét esetben megfejthetetlen."(névtelen szerzö a neten)


Én laikus szemmel ezen a gyürün három különálló tételt látok.
Legfelül az ariánusok által használt kereszt,középen OMHAR és 
legalól a VS valoszinűleg valami rangjelzés lehet.Semmi akadálya 
nem volt annak hogy egyvégbe kiirják az OMHARUSt vagy OMHARIUSt.
Egyébként az OMHAR név elég elterjedt a kisázsiábol Amerikába 
vándoroltak körében még ma is.De vannak mások is akik másként 
látják:
"Mint jellegzetességet említem fel, hogy OMRI név egészen 1836-ig 
élt Magyarországon, csak a nyelvújítás hozta ki az: IMRE-t (Dr. 
Erdélyi L.: Szent Imre és kora, Szeged, 1930) Az OMRI törzsek os 
szumérok, akiknek törzs vezérük volt: MARY, MA MAROS. (Telekiné 
Kovács Mária: Szumér folyónevek, Krónika, NY. 1959 számai.) "Az igazság az hogy egy fejedelmi személy nevéből távolrol sem 
lehet lövetkeztetni az általa uralt nép nyelvére.A hoditó 
leigázó népek általában kis számban érkeztek és idővel beolvadtak 
az általuk uralt népekbe.Tessék itt egy tudományos megállapitás:
"The archaeological data on settlements in the 5th and 6th centuries 
indicate that along the Northern and Eastern Carpathians, an 
uninhabited and uninhabitable forest had spread in a swath that was, 
on average, some 120 kilometres wide (and as much as 150–200 kilometres 
wide in certain areas).For an entire people and its livestock, this 
zone would have been virtually impassable even if it had not included, 
in the middle, a 80–100 kilometre-wide mountain barrier with an 
altitude ranging from 1500 to 2000 {1-220.} metres."
Magyarul:Az arheologiai kutatások a településekkel kapcsolatban 
megállapitották, hogy az 5.,6. században az északi és kkeleti Kárpátok 
egy sűrű erdős lakhatatlan és lakatlan terület volt.Ezek az erdős 
területek 12o km szélességben terűltek el söt egyes helyeken 15o-2oo km
szélességben is.Egy egész népességnek az áthaladása a megélhetéshez 
szükséges kellékekkel egyszerüen lehetetlen volt, még ha nem is vesszük 
figyelembe a 8o-1ookm széles és 15oo-2ooom magas hegylánci akadályokat."(a netröl)És akkor feltevödik a kérdés,hogy hogy valosulhatott meg az a nagyarányu
Kárpát-medencébe való népvándorlás, még 3oo évvel késöbb is,hisz ez alatt 
az idö alatt nem beszélhetünk sem nagy arányu fakitermelésről sem a 
hegyek nem lettek alacsonyabbak?


sandri rovata (sandri.virtus.hu)

 
NemzetHír-Ébredj...

NemzetHír-Ébredj, MagyarA NemzetHír több mint hír! Böngészd oldalunkat, olvasd híreinket! Látogass meg minket, mindennap, ha tudsz. és ha tetszik az oldalunk, akkor terjesztd is, ahol csak tudod! Segítségedet köszönjük!

 Az oldal tartalma nem kommunista, nem fasiszta, nem neonáci. Csupán nemzeti, hazafias érzelmű és  magyar!

 

 
Szavazó

 

Újratöltve: (Katt a linkre) Ön szerint ki/kik állnak a roma-gyilkosságsorozat mögött?

 
Mondj véleményt
Ki nyeri az EURO 2012-t?

Görögország
Orbán Viktor
Manuel Barroso
Angela Merkel
Manhattan
Soros György 11-esei döntik el
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Számláló
Indulás: 2006-12-02
 

látogató olvassa a lapot.

 
Admin
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

 
Egyéb hasznos linkek.
 
SMS hírdetések
 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)